Kinderen & Jongeren


Binnen psychologenpraktijk Lilium wordt er therapie en begeleiding aangeboden aan kinderen vanaf 10 jaar. 

 

Wanneer je ervoor kiest om de stap naar een psycholoog te zetten, kan deze keuze op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Het kan zijn dat je doorverwezen werd door je huisarts, het CLB of een andere hulpinstantie. Daarnaast is het ook perfect mogelijk om zonder doorverwijzing zelf contact op te nemen om een eerste afspraak te maken. Tijdens dit eerste gesprek neem ik uitgebreid de tijd om met jullie, de ouders en het kind, kennis te maken. Ik probeer een zo goed mogelijk zicht te krijgen op jullie hulpvraag en jullie verwachtingen ten aanzien van de therapie. Daarnaast geef ik jullie ook een zicht op mijn manier van werken en het therapieproces.  

Indien jullie graag na het eerste gesprek een begeleiding willen opstarten, ga ik in de eerst volgende weken individueel aan de slag met jullie kind. In deze eerste individuele contactmomenten is het van ontzettend belang dat er een vertrouwensband wordt gecreëerd tussen mij en jullie kind. Ik probeer dit al spelenderwijs tot stand te brengen. Zonder vertrouwensband is het namelijk heel moeilijk om een goede begeleiding tot stand te brengen. Tijdens deze eerste individuele contactmomenten probeer ik ook zicht te krijgen op de ontwikkelingsdomeinen, belevingswereld en de hulpvraag van jullie kind. 

Na deze eerste individuele contactmomenten kunnen er steeds opnieuw gezamenlijke gesprek plaatsvinden, afhankelijk van de situatie en de vraag. Tijdens deze momenten wordt er telkens opnieuw afgestemd op elkaar en wordt het verder verloop van de therapie besproken.

 

Tijdens de behandeling staat het kind centraal. Dit wilt zeggen dat het kind, in samenspraak met de ouders, het te behalen doel en het tempo van de therapie bepaalt.  

 

JONGEREN*: Afhankelijk van de leeftijd van de jongere, de situatie en de wensen van deze minderjarige kan er worden gekozen voor een werkwijze die wordt gebruikt zoals bij een meerderjarige. Dit kan enkel en alleen wanneer het gaat over een wilsbekwame minderjarige. Meer informatie hierover vind je via onderstaande link: 

 


Beroepsgeheim

Echtscheiding 

 

Als erkend klinisch psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.
Dit wil zeggen dat ik steeds in overleg met het kind of de jongere zal bespreken welke informatie wordt doorgegeven aan de zorgfiguren. Het welzijn van het kind primeert voor mij, weliswaar steeds in overeenstemming met de wet. Je kan hier meer informatie over terugvinden via volgende link.

 

In het geval van een echtscheiding, kan ik enkel werken met de expliciete toestemming van beide ouders. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. Je kan hier meer informatie over terugvinden via volgende link.


Tarieven

Terugbetaling ziekenfonds

 

Per sessie van 50 minuten wordt er 55 euro in rekening gebracht. Op het einde van iedere sessie wordt er contant afgerekend. Indien je graag een factuur wenst, kan je dit steeds vragen. 

 

Er zijn een aantal ziekenfondsen die terugbetaling voorzien. Je kan hierover informeren bij mij of bij je ziekenfonds. Meer info vind je ook op volgende link:


Annuleren van een gemaakte afspraak

 

Tot minstens 48u voor je afspraak kan je deze telefonisch of per mail annuleren. Dit maakt het mogelijk voor mij om iemand anders nog de kans te geven om gebruik te maken van dat vrijgekomen moment. Wanneer je te laat of niet annuleert, ben ik genoodzaakt om de sessie zonder uitzondering aan te rekenen.